Studievereniging Teiresias

Nieuws

Nieuwsbrief/Newsletter 08-2020

Beste Teiresianen,

We hopen dat jullie genieten van jullie vakantie en allemaal in goede gezondheid verkeren. Ten eerste willen we het voorgaande bestuur via deze weg bedanken voor al hun harde werk en inzet het afgelopen collegejaar. Na de drukbezochte online ALV waarin wij als bestuur zijn geïnstalleerd is het nu aan ons om verder te bouwen op hun werk en onze vereniging komend collegejaar te besturen.

In deze vakantie hebben we niet stilgezeten, vandaar dat wij jullie graag via deze nieuwsbrief op de hoogte willen brengen van de ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Ten eerste zal een uitbreiding van onze vereniging naar de studenten van de gehele RMA master plaatsvinden. Naast de Ancient track zijn ook de studenten die de Insular, Renaissance en Medieval tracks volgen vanaf nu welkom bij Teiresias! Dit is gebeurd in overleg met verschillende docenten van de master en zal in de komende tijd vooral tot uiting komen in de filmavonden en andere activiteiten.

Ook op studiegebied hebben we niet stilgezeten. Zo hebben we door onze overeenkomst met Athenaeum boekhandels in Amsterdam korting op de studieboeken voor de eerste twee blokken. De boeken zijn met de code SVTEI2021 te bestellen op de website van Athenaeum. Deze code is ook te vinden op onze website onder het kopje ‘nieuws’.

We hebben al een aantal aanmeldingen binnen voor de verschillende commissies die Teiresias rijk is, maar er zijn nog plekken! We zijn op zoek naar enthousiaste leden die zich dit jaar op deze manier willen inzetten voor de vereniging. Stuur een mail of kijk op de site voor meer informatie.

Afsluitend wil ik jullie graag allemaal van harte uitnodigen op onze maandelijkse borrel, die als vanouds, met inachtneming van de regelgeving en maatregelen op het gebied van COVID-19, gewoon zal plaatsvinden op 3 september om 20:00 uur in ons stamcafé De Stadsgenoot. We hopen velen van jullie te zien!

Vale namens het bestuur,

Thomas van Tussenbroek

h.t. secretaris

——————————————————————

Dear Teiresians,

We hope you are all enjoying your well-deserved summer break and are all in good health! The board has been busy and we would like to bring you up to speed on our progress so far. First of all, we would like to thank our predecessors of the 2019-2020 board for all their hard work and dedication to our student association. After the busy online general assembly of members in which we were presented as the new board for 2020-2021 it is now up to us to continue their good work.

We have been busy this summer break, which is why we wanted to update you through this newsletter. In previous years, Teiresias Student Association has been ancient history oriented and focused on providing events and education geared towards ancient historians. We would like to share with you the positive announcement that Teiresias is expanding its scope, events, and educational opportunities to happily welcome and include all RMA master’s students and all bachelor students interested in Renaissance, Medieval, Insular, and Ancient studies. This means extending the monthly drinks invitation to the above-mentioned students as well as providing a few events and educational related activities that are also inclusive of medieval and renaissance periods. We welcome you all!

Through our partnership with Athenaeum Bookstore located in Amsterdam, we have arranged a discount on study related books. Feel free to use this code at checkout to receive a discount on your academic books for Fall 2020: SVTEI2021. The code can also be found on our Teiresias website under the title page ‘Nieuws’.

We have received emails from several of you regarding serving on a committee, but we can always use more enthusiastic members to serve on them! Would you like to serve on a committee? Please contact us via email if you would like more information, or visit our website.

Concluding, we would like to invite you all to our monthly Thursday drinks at our favorite place: Café De Stadsgenoot at 20:00 on September 3, 2020.

As a reminder, we will follow all COVID-19 safety measures and guidance in correlation with RIVM and Utrecht University.

We hope to see you all soon in the new academic year!

Vale, in name of the board,

Thomas van Tussenbroek

h.t. secretary


Teiresias Studievereniging Oudheid

Drift 6 (postvak)
3512 BS Utrecht
E: teiresias.uu@gmail.com
W: svteiresias.wp.hum.uu.nl