Studievereniging Teiresias

Nieuws

Nieuwsbrief/Newsletter 12-2020

Beste Teiresianen,

Terwijl 2020 haar laatste dagen in gaat hopen we dat jullie gezond zijn en blijven. Er is de afgelopen tijd veel gesproken over (mentale) gezondheid, maar toch willen we nog een keer zeggen dat niemand er alleen voor staat en er altijd anderen klaar staan voor jullie. Ook in de laatste dagen van het jaar zijn we nog druk bezig om leuke evenementen en andere activiteiten voor jullie te organiseren!

Holiday Quiz

17 December @ 20:00. Voor de eerste plaats is er een boekenbon van 10 euro, voor de tweede en derde plaats zullen er ook prijzen zijn! Doe je mooiste of gekste kerst-outfit aan, versier je (digitale) achtergrond en First place winner gets a 10 gift card to a bookstore. Second and third place winners will also take home a prize! We hopen jullie allemaal te zien op Teams om de kerstvakantie op een leuke manier in te luiden! Join met deze link.

Zalen om te studeren

Naar aanleiding van het evaluatiegesprek van onze master werd duidelijk dat er bij meerdere mensen behoefte is naar een plek (buiten het eigen huis) om te studeren. In samenwerking met de faculteit kunnen we een ruimte (vooralsnog waarschijnlijk in het gebouw aan de Israëlslaan) gebruiken om in de komende tijd een aantal middagen te studeren. We willen graag weten wie van jullie hierin geïnteresseerd zijn, zodat we een concreet beeld hebben of er voldoende animo is. Als de data/exacte ruimte bekend zijn aan de hand van het aantal aanmeldingen zullen we dit naar de betrokkenen communiceren. Er zal sowieso iemand van het bestuur aanwezig zijn bij deze middagen. Uiteraard zijn we wel beperkt door mogelijke extra maatregelen die nog worden genomen door de overheid op het gebied van covid-19 de komende dagen.

Mental Health Trainingen

Ook werd in het gesprek de mogelijkheid geboden door de studieadviseur van onze faculteit om een aantal mensen tips en tools te geven om anderen en jezelf te helpen op mentaal gebied. Laat het ons weten als je hierin geïnteresseerd bent, de organisatie van deze bijeenkomsten zal door Sam worden opgepakt!

Teiresias-Mondmaskers

Om het begin van 2021 en de feestdagen wat extra leuk te maken zullen we binnenkort Teiresias-mondmaskers verstrekken. Laat het bestuur weten als je er graag een zou willen (dit kan door te reageren op deze mail of een van de bestuursleden te benaderen). De mondkapjes zijn gratis voor onze leden!

——————————————————————

Dear Teiresians,

As 2020 draws to a close, we hope you are all still in good health and will remain that way! A lot has been said concerning your (mental) health these past weeks, but we would like to stress again that you are not on your own. There are always people you can reach out to for help or just to talk to! In these final days of 2020 we are still working to provide some distraction in the form of activities!

Holiday Quiz

December 17 @ 20:00. First place winner gets a 10 gift card to a bookstore. Second and third place winners will also take home a prize! Dress in your best (or worst) holiday attire, decorate your online background, and make yourself a cup of cocoa (or something stronger), and come hang with your fellow history lovers. See you next Thursday on MS Teams, join via this link.

Study Places

As was previously discussed in our evaluation meeting for the master’s programme, there is a need for places to study other than our own rooms. Working with the faculty we are glad to say we can offer a room (most likely at the Israëlslaan building) which can be used as a place to study for our members for a number of afternoons in the coming weeks. We would like to hear from everyone who is interested, as that gives us (and the faculty) a better idea of the number of people involved. When the exact date/time/room is known to us, we will communicate this to everyone who wants to join. A board member will always be present on these days. Of course, we are limited by any further measures taken by government in response to the ongoing covid-19 pandemic.

Mental Health Training

In the same evaluation meeting it became clear that there is an interest in the possibility of getting some tips and tools to help yourself and others in the mental aspects of our current situation. Please let us know if you are interested in one of these meetings, as the organisation will be taken up by Sam! 

Teiresias-Masks

To make the holiday season and the start of 2021 extra festive, we will be giving out Teiresias-masks. Let (one of) the board member know if you would like to receive one! (Do so by responding to this email or let one of us know personally). The masks are free for all our members!

Valete, in name of the board,

Thomas van Tussenbroek

h.t. secretary

Teiresias Ancient Study Association
 
Drift 6 (mailbox)
3512 BS Utrecht