Studievereniging Teiresias

Home

Teiresias Studievereniging Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance is opgericht in samenwerking met studenten en docenten, met een gedeelde interesse in de oudheid in 2010. Sindsdien is de vereniging langzaam gegroeid, maar nauw contact met de docenten is gebleven. Dit leidde tot een verbinding met de Research Master Ancient, Medieval, Renaissance Studies, waarbij de gedeelde interesse in de oudheid werd uitgebreid naar de Middeleeuwen en Renaissance, voor bachelor en master studenten. Teiresias organiseert met haar zusterverenigingen verschillende evenementen, waarbij liefhebbers van de verschillende periodes van over het hele land bij elkaar komen. Ook heeft Teiresias in het verleden vaker samengewerkt met andere studieverenigingen en zien onszelf dan ook graag als een interdisciplinaire vereniging.

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider