Studievereniging Teiresias

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van educatieve evenementen voor master- en bachelorstudenten uit de Renaissance, Middeleeuwse, Insulaire en Oudheid studies. Deze variëren van museumrondleidingen, gastcolleges, trivia-avonden, het bezoeken van archeologische vindplaatsen en het organiseren van symposia.

Vorig jaar hebben we een fietstocht gemaakt langs voormalige archeologische vindplaatsen van Romeinse forten in Nijmegen, hebben we de Cyprus-tentoonstelling in het Nationaal Museum van Oudheden bezocht, een paar lezingen gehad van professoren, twee online spelshows georganiseerd tijdens het coronavirus en het jaarlijkse symposium gepland.

We proberen eens per jaar een studentensymposium te houden, evenals een Teiresias Symposium, dat bestaat uit gastprofessoren die over een bepaald thema spreken.

Maak kennis met de huidige Onderwijscommissie 2021-2022:

Juliane – voorzitter, Mya en Lucy