Studievereniging Teiresias

Kascommissie

De Kascommissie ondersteunt en controleert de Penningmeester. Verspreid over het jaar wordt enkele keren bijeengekomen om de begroting van de vereniging te bespreken. Ook kan de Penningmeester bij de Kascommissie terecht met vragen, waar de Kascommissie advies op kan uitbrengen. Niet onbelangrijk is de controlerende functie van de commissie, waarbij ze nagaan of de Penningmeester zijn/haar taken naar behoren uitvoert. Kortom, deze commissie is belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt!