Studievereniging Teiresias

Nieuws

Nieuwsbrief/Newsletter 05-2021

Beste Teiresianen,

we gaan langzamerhand alweer richting het einde van dit vreemde collegejaar. Sommigen mogen alweer in de collegebanken genieten van hun docenten, anderen moeten het nog even achter hun scherm doen en weer anderen zijn al weken hard bezig met hun scripties (waarmee we hen heel veel succes wensen!). We hopen dat we in de komende maanden weer een beetje richting het “oude normaal” kunnen gaan en onze gebruikelijke fysieke activiteiten weer kunnen oppakken. Deze maand kunnen we dat alweer voor het eerst doen, bij de stadswandeling en aansluitend gezellig naar het terras gaan, georganiseerd door de reiscommissie. 

New Discoveries Seminar

Na een succesvolle eerste lezing en discussie met Professor Kyle Harper gaan we op donderdag 20 mei verder met de tweede lezing, van Professor Rebekah Ahrendt met als thema: Reading the Unread: Unlocking History Through Automated Virtual Unfolding of Sealed Documents using New X-Ray Technologies! We hopen jullie daar te zien, het belooft een erg leuke lezing te worden!

Deze seminarreeks wordt mede georganiseerd door het departement en meer info is te vinden op https://newdiscoveries.sites.uu.nl/.

Reiscommissie Stadswandeling

Op 29 mei neemt de reiscommissie jullie mee op een stadswandeling door Utrecht. In kleine groepjes, vergezeld door een docent, komen we langs de verborgen parels uit de geschiedenis van Utrecht. Onze docenten zullen ons meer vertellen over onze interessante stad, hopelijk fysiek en anders met een video. De wandeling zal ongeveer van 13:00 tot 16:00 duren en als de corona maatregelen het toelaten eindigen in een borrel! Als je enthousiast bent geworden kan je om 12:00 al komen en samen met ons lunchen (wie houdt er nou niet van een broodje Mario?). Na afloop zullen we met alle deelnemers een drankje (en een hapje) gaan doen op een terras in de stad. Het eerste drankje is op onze kosten! De activiteit is geheel GRATIS, maar we willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus stuur even een appje naar een van de commissieleden of bestuurders, of stuur mailtje als je komt op reiscommissie.teiresias@outlook.com!

Waterloo Uncovered Cursus

We willen jullie graag attenderen op het doorgaan van de jaarlijkse cursus slagveldarcheologie bij Waterloo, georganiseerd door de Universiteit van Utrecht in samenwerking met Waterloo Uncovered. Zie de bijgevoegde flyer voor meer informatie en hoe je je kunt opgeven!

Herinnering contributie

We willen jullie graag herinneren aan het betalen van de contributie, mocht je dit nog niet hebben gedaan. Je kunt de 12,50 overmaken naar NL94 INGB 0008 3645 78.

Bestuursvacatures

We willen jullie eraan herinneren dat we op zoek zijn naar mensen die de bestuursfuncties volgend jaar willen gaan invullen en leiding willen gaan geven aan onze mooie vereniging! Als dit je wat lijkt, stuur ons een mailtje of kijk op instagram voor alle verschillende functies die je kunt gaan doen!

————————————————————————————————–

Dear Teiresians,
We are slowly working our way through the final weeks of what has been a rather strange academic year at Utrecht University (and the world). Some of you may already be back in actual classrooms enjoying the lectures by your favourite teachers, others may still be stuck at home watching your screen and yet others have been working on their thesis for a while now (we would like to wish all of them the best of luck with this). We very much hope we can slowly go back to the way things were in the coming months, so we can start all of our usual events back up again! We are finally able to meet again in person this month, at the city walk with drinks in the city after, organised by our very own travel committee!

New Discoveries Seminar

After a very successful first lecture and discussion with Professor Kyle Harper we shall continue the series with a lecture by Professor Rebekah Ahrendt themed: Reading the Unread: Unlocking History Through Automated Virtual Unfolding of Sealed Documents using New X-Ray Technologies! We hope to see you all there, it should be a very exciting lecture!

These seminars are organised by the department as well, more information can be found on https://newdiscoveries.sites.uu.nl/.

Travel Committee City Walk

May 29th, the Travel Committee will take you on a city walk through Utrecht. In small groups, each accompanied by a teacher, we will come across the secret pearls of the history of Utrecht. Our teachers will tell us more about our interesting city, either in real life or through a video. The walk will take from around 13:00-16:00 and will hopefully if the covid-measures allow it, end in an actual borrel! If you’re enthusiastic you can come around 12:00 and get lunch with us (who doesn’t like a broodje Mario?). Afterwards, there will be time to have a few drinks and snacks together on a terrace in the city (first round is on us!) The activity is FREE of charge, but we would like to know whether you’d be interested so please send one of us a text or shoot us a message at reiscommissie.teiresias@outlook.com.

Waterloo Uncovered Course

We would like to draw your attention to the upcoming course on battlefield archaeology near Waterloo, offered by Utrecht University and Waterloo Uncovered. For more information and details about signing up for this fun course, please see the flyer.

Contribution Reminder:

We would like to remind you about the contribution payment (see details below), if you have not already done so. You can transfer the 12,50 to NL94 INGB 0008 3645 78.

Board members wanted

We would also like to remind you of the fact that we are looking for new board members to fill all board positions next year! Please email us if you’re interested or check out the instagram page for information on all the different positions!

Valete on behalf of the board,

Thomas van Tussenbroek

h.t. secretary